Священное Писание

1. Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря.
1. In illo die exiens Iesus de domo sedebat secus mare;
2. И собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел; а весь народ стоял на берегу.
2. et congregatae sunt ad eum turbae multae, ita ut in naviculam ascendens sederet, et omnis turba stabat in litore.
3. И поучал их много притчами, говоря: вот, вышел сеятель сеять;
3. Et locutus est eis multa in parabolis dicens: “ Ecce exiit, qui seminat, seminare.
4. и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то;
4. Et dum seminat, quaedam ceciderunt secus viam, et venerunt volucres et comederunt ea.
5. иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока.
5. Alia autem ceciderunt in petrosa, ubi non habebant terram multam, et continuo exorta sunt, quia non habebant altitudinem terrae;
6. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло;
6. sole autem orto, aestuaverunt et, quia non habebant radicem, aruerunt.
7. иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его;
7. Alia autem ceciderunt in spinas, et creverunt spinae et suffocaverunt ea.
8. иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать.
8. Alia vero ceciderunt in terram bonam et dabant fructum: aliud centesimum, aliud sexagesimum, aliud tricesimum.
9. Кто имеет уши слышать, да слышит!
9. Qui habet aures, audiat ”.
10. И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им?
10. Et accedentes discipuli dixerunt ei: “ Quare in parabolis loqueris eis? ”.
11. Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано,
11. Qui respondens ait illis: “ Quia vobis datum est nosse mysteria regni caelorum, illis autem non est datum.
12. ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет;
12. Qui enim habet, dabitur ei, et abundabit; qui autem non habet, et quod habet, auferetur ab eo.
13. потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют;
13. Ideo in parabolis loquor eis, quia videntes non vident et audientes non audiunt neque intellegunt;
14. и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите — и не уразумеете, и глазами смотреть будете — и не увидите,
14. et adimpletur eis prophetia Isaiae dicens:
"Auditu audietis et non intellegetis
et videntes videbitis et non videbitis.
15. ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их.
15. Incrassatum est enim cor populi huius,
et auribus graviter audierunt
et oculos suos clauserunt,
ne quando oculis videant
et auribus audiant
et corde intellegant et convertantur,
et sanem eos".
16. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат,
16. Vestri autem beati oculi, quia vident, et aures vestrae, quia audiunt.
17. ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали.
17. Amen quippe dico vobis: Multi prophetae et iusti cupierunt videre, quae videtis, et non viderunt, et audire, quae auditis, et non audierunt!
18. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле:
18. Vos ergo audite parabolam seminantis.
19. ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его — вот кого означает посеянное при дороге.
19. Omnis, qui audit verbum regni et non intellegit, venit Malus et rapit, quod seminatum est in corde eius; hic est, qui secus viam seminatus est.
20. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его;
20. Qui autem supra petrosa seminatus est, hic est, qui verbum audit et continuo cum gaudio accipit illud,
21. но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется.
21. non habet autem in se radicem, sed est temporalis; facta autem tribulatione vel persecutione propter verbum, continuo scandalizatur.
22. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно.
22. Qui autem est seminatus in spinis, hic est, qui verbum audit, et sollicitudo saeculi et fallacia divitiarum suffocat verbum, et sine fructu efficitur.
23. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать.
23. Qui vero in terra bona seminatus est, hic est, qui audit verbum et intellegit et fructum affert et facit aliud quidem centum, aliud autem sexaginta, porro aliud triginta ”.
24. Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем;
24. Aliam parabolam proposuit illis dicens: “ Simile factum est regnum caelorum homini, qui seminavit bonum semen in agro suo.
25. когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел;
25. Cum autem dormirent homines, venit inimicus eius et superseminavit zizania in medio tritici et abiit.
26. когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы.
26. Cum autem crevisset herba et fructum fecisset, tunc apparuerunt et zizania.
27. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы?
27. Accedentes autem servi patris familias dixerunt ei: “Domine, nonne bonum semen seminasti in agro tuo? Unde ergo habet zizania?”.
28. Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их?
28. Et ait illis: “Inimicus homo hoc fecit”. Servi autem dicunt ei: “Vis, imus et colligimus ea?”.
29. Но он сказал: нет, — чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы,
29. Et ait: “Non; ne forte colligentes zizania eradicetis simul cum eis triticum,
30. оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою.
30. sinite utraque crescere usque ad messem. Et in tempore messis dicam messoribus: Colligite primum zizania et alligate ea in fasciculos ad comburendum ea, triticum autem congregate in horreum meum” ”.
31. Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем,
31. Aliam parabolam proposuit eis dicens: “ Simile est regnum caelorum grano sinapis, quod accipiens homo seminavit in agro suo.
32. которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его.
32. Quod minimum quidem est omnibus seminibus; cum autem creverit, maius est holeribus et fit arbor, ita ut volucres caeli veniant et habitent in ramis eius ”.
33. Иную притчу сказал Он им: Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все.
33. Aliam parabolam locutus est eis: “ Simile est regnum caelorum fermento, quod acceptum mulier abscondit in farinae satis tribus, donec fermentatum est totum ”.
34. Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им,
34. Haec omnia locutus est Iesus in parabolis ad turbas; et sine parabola nihil loquebatur eis,
35. да сбудется реченное через пророка, который говорит: отверзу в притчах уста Мои; изреку сокровенное от создания мира.
35. ut adimpleretur, quod dictum erat per prophetam dicentem:
“ Aperiam in parabolis os meum,
eructabo abscondita a constitutione mundi ”.
36. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к Нему, ученики Его сказали: изъясни нам притчу о плевелах на поле.
36. Tunc, dimissis turbis, venit in domum, et accesserunt ad eum discipuli eius dicentes: “ Dissere nobis parabolam zizaniorum agri ”.
37. Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человеческий;
37. Qui respondens ait: “ Qui seminat bonum semen, est Filius hominis;
38. поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы — сыны лукавого;
38. ager autem est mundus; bonum vero semen, hi sunt filii regni; zizania autem filii sunt Mali;
39. враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы.
39. inimicus autem, qui seminavit ea, est Diabolus; messis vero consummatio saeculi est; messores autem angeli sunt.
40. Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего:
40. Sicut ergo colliguntur zizania et igni comburuntur, sic erit in consummatione saeculi:
41. пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие,
41. mittet Filius hominis angelos suos, et colligent de regno eius omnia scandala et eos, qui faciunt iniquitatem,
42. и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов;
42. et mittent eos in caminum ignis; ibi erit fletus et stridor dentium.
43. тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!
43. Tunc iusti fulgebunt sicut sol in regno Pa tris eorum. Qui habet aures, audiat.
44. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то.
44. Simile est regnum caelorum thesauro abscondito in agro; quem qui invenit homo abscondit et prae gaudio illius vadit et vendit universa, quae habet, et emit agrum illum.
45. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин,
45. Iterum simile est regnum caelorum homini negotiatori quaerenti bonas margaritas.
46. который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее.
46. Inventa autem una pretiosa margarita, abiit et vendidit omnia, quae habuit, et emit eam.
47. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода,
47. Iterum simile est regnum caelorum sagenae missae in mare et ex omni genere congreganti;
48. который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон.
48. quam, cum impleta esset, educentes secus litus et sedentes collegerunt bonos in vasa, malos autem foras miserunt.
49. Так будет при кончине века: изыдут Ангелы, и отделят злых из среды праведных,
49. Sic erit in consummatione saeculi: exibunt angeli et separabunt malos de medio iustorum
50. и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов.
50. et mittent eos in caminum ignis; ibi erit fletus et stridor dentium.
51. И спросил их Иисус: поняли ли вы все это? Они говорят Ему: так, Господи!
51. Intellexistis haec omnia? ”. Dicunt ei: “ Etiam ”.
52. Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое.
52. Ait autem illis: “ Ideo omnis scriba doctus in regno caelorum similis est homini patri familias, qui profert de thesauro suo nova et vetera ”.
53. И, когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда.
53. Et factum est, cum consummasset Iesus parabolas istas, transiit inde.
54. И, придя в отечество Свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: откуда у Него такая премудрость и силы?
54. Et veniens in patriam suam, docebat eos in synagoga eorum, ita ut mirarentur et dicerent: “ Unde huic sapientia haec et virtutes?
55. не плотников ли Он сын? не Его ли Мать называется Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда?
55. Nonne hic est fabri filius? Nonne mater eius dicitur Maria, et fratres eius Iacobus et Ioseph et Simon et Iudas?
56. и сестры Его не все ли между нами? откуда же у Него все это?
56. Et sorores eius nonne omnes apud nos sunt? Unde ergo huic omnia ista? ”.
57. И соблазнялись о Нем. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем.
57. Et scandalizabantur in eo. Iesus autem dixit eis: “ Non est propheta sine honore nisi in patria et in domo sua ”.
58. И не совершил там многих чудес по неверию их.
58. Et non fecit ibi virtutes multas propter incredulitatem illorum.